Revisión de conceptos


Escolle as respostas verdadeiras.