Exame de erros nas medidas e de vectores


  
Escolle as respostas verdadeiras.