Cal és a resposta correcta?


Escolle as respostas verdadeiras.