·         Se a incerteza na medida na posición dunha partícula é de 6.00·10-30 m, a incerteza mínima na media do seu momento lineal é:

a)    A mesma;

b)   Maior;

c)    Ningunha.

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

Resolución:

 

A simple vista obsérvase que é unha pregunta sen sentido, xa que se están a comparar magnitudes (posición e momento lineal) diferentes, con diferentes unidades de medición.

 

 

Vexamos como se pretendía que fose resolto o problema:

 

Pretendíase que o alumno chegase á conclusión b), usando o principio de incerteza de Heisenberg chegase a conclusión que:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario

 

Sen comentarios